MEKH-rendelet almérő kapcsán tudni kell.

Almérő kötelezettség cégeknek - a pontos szabályok

2020. január 16-án jelent meg a villamosenergia almérők telepítésének szabályairól szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH-rendelet, amely tisztázza a korábbi, energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek számára almérő-rendszerek működtetését előíró törvény alkalmazásának pontos szabályait. (Frissítés: 2020. június 29-én megjelent a rendeletek módosítása, a cikkünk már a módosított szabályokat tartalmazza, a pontos változásokról itt olvashat.)

Összefoglalva: a szakreferens foglalkoztatására kötelezett cégeknek 2021. január 1-étől almérővel kötelező mérni az alábbiakat:

 • 100 kW-nál nagyobb beépített teljesítményű önálló villamos berendezések (évi 2000 üzemóra felett),
 • 140 kW-nál nagyobb villamos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezéseket (évi 2000 üzemóra felett),
 • illetve 2020. január 24-től a TAO-kedvezmény igénybe vétele esetén az új beruházással érintett villamos berendezéseket

A részletekért kérjük olvassa el teljes cikkünket!

A szakreferens igénybevételére kötelezett vállalatok almérők üzemeltetési kötelezettségét az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény már 2018. január 1-e óta előírja (a törvényről és az almérőkről szóló részletes cikkünket itt olvashatja), azonban végrehajtási rendelet híján a kötelezettség nem volt kikényszeríthető. Ezen változtatott a 1/2020. (I. 16.) MEKH-rendelet.

Milyen cégekre vonatkozik a kötelezettség?

A szabályozás az energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett szervezetek 1) közül azokra, akik esetében fennáll az alábbi feltételek egyike:

 • Valamely berendezés, illetve összetartozó gépcsoport, üzemegység összteljesítménye és üzemórái a meghatározott szintet meghaladja, vagy
 • Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás kapcsán TAO-kedvezményt igénybe vesz.

és az érintett gép, berendezés esetén a villamosenergia-fogyasztás nem határozható meg egyértelműen a beépített teljesítmény és a - üzemóraszámlálóval mért, vagy egyéb módon meghatározható - üzemidő alapján.

Milyen gépeket, berendezések, üzemegységeket kell mérni almérővel?

Az alábbi berendezésekhez kell almérőt szerelni:

1) 100 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezés, ha az (az utóbbi három év átlagában) legalább 2000 órát üzemel (pl.: kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések, gépek - pl. présgépek, hegesztők, feldolgozóipari gépek, stb.),

2) 140 kW feletti névleges villamos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezés, ha az (az utóbbi három év átlagában) legalább 2000 órát üzemel (pl.: VRV rendszerek, hőszivattyúk, kemencék),

3) Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás esetén TAO-kedvezmény igénybevétele esetén a beruházással vagy felújítással érintett villamosenergia-felhasználási ponton, ha a beruházással vagy felújítással elért villamosenergia-megtakarítás mértéke a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján számítással nem határozható meg.

1-2) pontok alól kivételt képeznek a huzamosabb ideig, kizárólag állandó teljesítményszinten üzemelő, üzemóra-számlálóval ellátott motorok és egyéb berendezések, tehát amelyek villamosenergia-felhasználása egyértelműen meghatározható a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján. Él a kötelezettség, ha a kérdéses berendezés szabályozás vagy vezérlés alapján a beépített teljesítménynél alacsonyabb teljesítményszinten is üzemszerűen tud működni, vagy a működését úgy képes leállítani, hogy azt az üzemóra-számláló nem rögzíti.

(Az eredeti rendelet előírta az önállóan mérendő berendezések figyelmen kívül hagyása mellett az egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorra állított berendezések mérési kötelezettségét (pl.: gép, gépsor, gyártósor, üzemcsarnok, de akár épület is), amennyiben a legnagyobb egyidejű teljesítményigény meghaladja a 200 kW-ot. Ezt azonban 2021-re kivezette a bevezetőben említett módosító rendelet, tehát csak a fenti 1-3-as pontokra vonatkozik a kötelezettség első körben)

Milyen almérő felel meg az elvárásoknak?

Az a fogyasztásmérő2), amely:

 • váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgál
 • mérési adatok tárolására vagy adatgyűjtő rendszerbe (data logger, hub, stb) továbbítására alkalmas,
 • legalább 15 percenkénti mérésre alkalmas, és
 • a 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerint legalább B pontossági osztálynak megfelel

Véleményünk szerint ez megengedő szabályozás. Nem ír elő a törvény kötelezettséget hitelesített mérő beszerelésére - ami a költségeket jelentős mértékben növelte volna -, valamint valós idejű adattovábbítást, távfelügyeleti rendszerre kapcsolódást sem. Ugyancsak nincs előírva a hatásos teljesítményen illetve energiamennyiségen túl egyéb paraméterek (pl. meddő, feszültségminőségi mutatók vagy harmonikusok) mérése.

A 2020 júniusi módosítás azt is megengedi, hogy az almérő telepítése helyett a meglevő elszámolási mérőt használjuk mérésre, ha az az almérőre vonatkozó feltételeket teljesíti és az elszámolási mérőn mért adatokat közvetlenül hozzáférhető, és azok legalább havi rendszerességgel bekerülnek a nyilvántartásba (pl a szakreferens jelentésbe).

NGM rendelet B pontossági osztályra vonatkozó százalékok

Legnagyobb megengedett hiba (MPE) az előírt működési feltételek, valamint a meghatározott terhelőáram és üzemi hőmérséklet függvényében változik az alábbiak szerint:

Legnagyobb megengedett hiba (MPE)
Üzemi hőmérséklet (+5...+30) °C (-10...+5) °C
(+30...+40) °C (-25...-10) °C
(+40...+55) °C (- 40...- 25) °C
(+55...+ 70) °C
Mérőosztály B B B B
Egyfázisú fogyasztásmérő; háromfázisú fogyasztásmérő, szimmetrikus terheléssel
Imin ≤ I < Itr 2 2,5 3,5 4
Itr ≤ I ≤ Imax 2 2,5 3,5 4
Háromfázisú fogyasztásmérő egyfázisú terhelés mellett
Itr ≤ I ≤ Imax lásd az alábbi kivételt 2,5 3 4 4,5
A háromfázisú elektromechanikus fogyasztásmérők esetében az egyfázisú terhelés mellett az áramerősség- tartomány 5Itr ≤ I ≤ Imax értékre korlátozódik.
Amennyiben a fogyasztásmérő különböző hőmérséklet-tartományokban működik, a működési hőmérsékletnek megfelelő legnagyobb megengedett hibaértéket kell alkalmazni.A mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.

Mit kell mérni?

A rendelet egyértelműen kimondja, hogy a váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő felel meg az elvárásoknak, tehát az áramerősség mérése önmagában (egy data logger nélkül, ami tudna cos fi-t és ezáltal hatásos teljesítményt számolni) nem felel meg az előírásoknak.

Gyakori kérdés, hogy a három fázison egyenlő áramot felvevő motorok esetén elegendő-e egy fázist mérni: erre vonatkozóan a MEKH tájékoztatása szerint nincs kizárva, de erre általános szabály sincs. A döntés a helyszín ismeretében az almérő felszerelésére kötelezett gazdálkodó szervezet, illetve a mérési pontok tervezésében, az almérők telepítésében részt vevő szakemberek feladata.

Mikortól lép életbe a szabályozás?

A kötelezettségnek 2021. január 1-ig kell eleget tenni.

A TAO-kedvezménnyel érintett villamos berendezés, rendszer esetén azonban már korábban, 2020. január 24-én él a kötelezettség (a rendelet hatályba lépésével egyidőben). Jelenleg azonban nem világos, hogy ez utóbbi esetben a beruházás megindítása, üzembe helyezése vagy az adókedvezmény igénybevételének dátuma-e a releváns az kötelezettség szempontjából. A törvényhozói szándék tisztázása érdekében a MEKH-hez fordultunk további információért. Amennyiben pontosító információt kapunk, frissítjük cikkünket.

Törvényi kötelezettség szigorítása 2022-től

A jelen rendelet előírásai szerint 2022. január 1-ével szélesedik az almérő telepítési kötelezettséggel érintett berendezések köre, hiszen csökken a kötelezettséget előíró határérték, illetve életbe lép a gépsorok, üzemegységek mérési kötelezettsége is, tehát:

  • az önálló villamos berendezések esetén 100-ról 50 kW-ra;
  • a hőtermelő és klímaberendezések esetén 140-ről 70 kW-ra;
  • míg a mininális üzemóraidő 2000-ről 1000 órára csökken.
  • Mérni kell az önállóan mérendő berendezések figyelmen kívül hagyása mellett az egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorra állított berendezéseket (pl.: gép, gépsor, gyártósor, üzemcsarnok, de akár épület is), amennyiben a legnagyobb egyidejű teljesítményigény meghaladja a 100 kW-ot.;

Új almérőrendszer beépítése során már érdemes a fenti határértékeket figyelembe venni.

Mi a teendő?

Javaslatunk szerint az alábbiakat érdemes tenni:

 1. Felmérni, hogy az adott cégnél pontosan melyik gépekre, berendezésekre, illetve gépcsortokra, üzemegységekre és épületekre vonatkozik a követelmény (ezt a feladatot a szakreferens vagy energetikai auditor is el tudja végezni),
 2. Eldönteni, hogy milyen specifikációjú rendszert szeretnének üzemeltetni: valós idejű, távfelügyeleti rendszerbe kötött, vagy csak időszakos adatletöltést lehetővé tevő; illetve milyen időbeli granulációt és adatmennyiséget előállító rendszerre van igény.
 3. A fentiek alapján megterveztetni a rendszert és kiépíttetni 2021. január 1-ig

TAO-kedvezmény auditja során azt javasoljuk, hogy az audit során kerüljön beépítésre almérő is.